Trắc nghiệm: Bạn có thích hợp với công việc nhà nước?

Xin vào cơ quan nhà nước rất khó. Trước khi xin vào đây, bạn hãy làm bài trắc nghiệm này để đánh giá khả năng của mình nhé.

Bạn hãy trả lời một cách trung thực để khám phá khả năng của bản thân và chọn nghề nghiệp phù hợp.

Comments