Khảo sát nhu cầu tìm việc làm 2018

Với mục đích giúp các bạn trẻ Việt Nam ra trường nhanh chóng tìm được việc làm mơ ước, Học viện Amira mong nhận được ý kiến của bạn thông qua bài khảo sát dưới đây. Ý kiến của bạn rất quan trọng để Amira có cơ sở giúp bạn thoát khỏi tình trạng thất nghiệp, […]