Tìm việc làm tại Thanh Hóa

Đây là tin vui đối với thế hệ trẻ Thanh Hóa khi ra trường trở về sẽ có nhiều cơ hội xin được việc làm, không còn phải đi tới địa phương khác làm ăn như trước đây nữa. Hàng năm, Thanh Hóa có một lực lượng lớn người lao động mọi trình độ di […]

Nhảy việc – hành xử thế nào cho đúng?

Tự biến mất, tự cắt đứt liên lạc thì những nhân viên đó đã tự coi thường mình, đã tự cắt mất đi niềm tin của mọi người dành cho họ. Nhảy việc là một hiện tượng đang ngày càng trở nên khá phổ biến trong lớp trẻ. Đó tất nhiên là điều bình thường […]